ՖԻԼԻՊ ԷԿՈԶՅԱՆՑ. ԱԴՐԲԵՋԱՆԸ ԴԵՐ XVII ԴԱՐՈՒՄ ԱՐԴԵՆ ԻՍԿ ԻՆՔՆԻՇԽԱՆ ՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ ԷՐ

 


ՖԻԼԻՊԷԿՈԶՅԱՆՑԱԴՐԲԵՋԱՆԸԴԵՐ XVII ԴԱՐՈՒՄԱՐԴԵՆ  ԻՍԿ ԻՆՔՆԻՇԽԱՆ ՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ ԷՐ

 

Читайте также

Оставить комментарий